ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน

ไชน่าแอร์ไลน์

วันที่แรก
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

วันที่สอง
ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้

วันที่สาม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต  –  อาบน้ำแร่  5 ดาว

วันที่สี่
เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด – ศูนย์ germanium-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง –DUTYFREE – GLORIA OUTLET

วันที่ห้า
สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพ

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
06-10 พ.ค. 17 17,999
13-17 พ.ค. 17 19,999
20-24 พ.ค. 17 19,999
27-31 พ.ค. 17 19,999
03-07 มิ.ย. 17 19,999
10-14 มิ.ย. 17 19,999
17-21 มิ.ย. 17 19,999
24-28 มิ.ย. 17 19,999
02-06 ก.ย. 17 19,999
09-13 ก.ย. 17 19,999
16-20 ก.ย. 17 19,999
23-27 ก.ย. 17 19,999
30 ก.ย.-04 ต.ค. 17 19,999
07-11 ต.ค. 17 19,999
14-18 ต.ค. 17 19,999
21-25  ต.ค. 17 19,999

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *