ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

ไทเกอร์แอร์

วันแรก
กรุงเทพฯ –  สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเถาหยวน

วันที่สอง
เถาหยวน – ผูหลี่ – วัดจงไถชานซื่อ  –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม
ไถจง -ไทเป – D.I.Y. ขนมพายสับปะรด – ดิวตี้ฟรี – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – GERMAIUM POWER CENTER – ตึกไทเป 101( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  – ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่
อุทยานเย๋หลิ่ว  -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน  – กรุงเทพ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
ห้อง 2-3 ท่าน
7-10 เม.ย. 60 17,888
20-23 เม.ย. 60 17,888
27-30 เม.ย. 60 17,888
5-8 พ.ค. 60 17,888
11-14 พ.ค. 60 17,888
18-21 พ.ค. 60 17,888
25-28 พ.ค. 60 17,888
8-11 มิ.ย. 60 17,888
16-19 มิ.ย. 60 17,888

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *